(ESPERANTO)
El sia maldekstrema liberecana ideologio, la Inkluziva kaj Demokrata Komitato – Gante (IDC-Ghent) kompromitas al socio pli emancipita, demokratia, socie justa, ekologie respondeca kaj pli fortika. Ĝi kontraŭas la detruan naturon de kapitalo, ŝtato kaj patriarkeco. Por konkretigi ĉi tiun devontigon kaj ĉi tiun reziston, kaj de translanda kamaradeco, la komitato sekvas evoluajn kaj revoluciajn spurojn.

(NL)
Het Inclusief en Democratisch Comité – Gent (IDC-Gent) zet zich vanuit haar links-libertaire ideologie in voor een meer geëmancipeerde, democratische, sociaal rechtvaardige, ecologisch verantwoordelijke en robuustere samenleving. Ze verzet zich tegen de destructieve aard van het kapitaal, de staat en het patriarchaat. Om deze inzet en dit verzet te realiseren, en vanuit een Kameraadschap over grenzen heen, volgt het comité evolutionaire en revolutionaire sporen.

(FR)
Sur la base de son idéologie libértaire de gauche, le Comité Inclusif et Démocratique – Gand (IDC-Gand) s’engage en faveur d’une société plus émancipée, démocratique, socialement juste, écologiquement responsable et robuste. Elle s’oppose à la nature destructrice du capital, de l’état et du patriarcat. Afin de concrétiser cet engagement et cette résistance, et à partir d’une Camaraderie transfrontalière, le comité suit des voies évolutives et révolutionnaires.